General information

Ventetid
For rutinemæssige undersøgelser er ventetiden pt. ca. 2-3 uger. Op mod ferier kan der være længere ventetid.
Vi undersøger for alle gynækologiske problemer, og ser tidligt gravide til terminsscanning eller med blødning, samt varetager medicinske aborter. Vi kan desværre ikke tilbyde fertilitetsudredning eller behandling.

Du må ikke have menstruation ved undersøgelse for livmoderhalskræft, ved celleprøve, eller ved undersøgelse for udflåd.
Akutte kan så vidt muligt ses samme dag, subakutte i løbet af et par dage, - og kun efter aftale med egen læge.
Graviditetsscanninger: Her er ingen eller kort ventetid, du scannes afhængig af hvad problemet er og din graviditetslængde.

Medicinsk abort: ingen eller 1-2 hverdage. Du må nemlig ikke være mere end 8+6 uger henne (hvilket svarer til at du er blevet gravid 7 uger forinden og 5 uger efter at en gravditetstest går fra neg. til pos.). Se medicinsk abort.

Inden undersøgelsen
Hvis du er gruppe 1 patient skal du have en henvisning fra egen læge, før tidbestilling.

En henvisning er gyldig i 180 dage, fra den dato lægen har udstedt den. Henvisningen gælder til 6 konsultationer for samme lidelse, idet den dog prinicipielt udløber, hvis der er gået mere end 180 dage fra din sidste kontakt med klinikken. (Der er visse undtagelser). En telefonkonsultation og en e-mail-konsultation tæller begge som et 1/2 besøg!


Medbring dit sygesikringskort. Ligeledes er det en god ide at medbringe evt. blødningskalender, navne på det medicin du får eller har fået for evt. sygdomme, samt evt. oplysninger du har om dine tidl. underlivssygdomme.

Kom gerne i god tid. Det er bedst, at du har tømt blæren inden undersøgelsen. Derfor bedes du benytte toilettet inden konsultation. Toilet finder du ved indgangen, lige før du kommer ind i selve klinikken.

Du er velkommen til at medbringe en pårørende, hvis du gerne vil have en med ind til undersøgelsen.

Af og til har klinikken besøg af unge læger, der som led i deres efteruddannelse skal se en gynækologisk klinik. Hvis du ønsker konsultation under 4 øjne skal du sige til.

Kan jeg blive undersøgt selv om jeg bløder?
Det kan du, men visse undersøgelser kræver, at du ikke bløder, bl.a. celleprøve (den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft-forstadier). Celleprøven foretages bedst midt mellem to menstruationer.

Hvornår kan spiral sættes op?
En kobberspiral skal sættes op inden 14 dage efter menstruationens 1. dag, undtagelsesvist dog helt frem til 17. dag.

En hormonspiral (Kyleena/Mirena) skal helst sættes op inden 7 dage efter menstruationens start, med mindre du får p-piller eller skal have udskiftet en eksisterende hormonspiral, da kan den oplægges uanset tidspunktet, men du skal da fortsætte med p-pillerne til næste pause.

Vi har spiraler her i klinikken, så du behøver ikke medbringe en. Du får en recept med herfra på den valgte spiral, som du skal gå på apoteket og betale efterfølgende.

Problemer med udflåd?
For at lægen bedst kan vurdere dit tilfælde, skal du ikke foretage udskylning, anvende stikpiller eller tamponer eller have samleje i døgnet inden undersøgelsen.

Handicapforhold
Oplysninger for "selvhjulpne" handicappede:
 

Kørestolsbrugere:
Desværre har vi ingen elevator, og adgangen til klinikken er via en vindeltrappe.
 

Blinde og Svagtsynede:
Hvis du har førerhund, som skal være med dig med til konsultationen, så gør venligst opmærksom på det, når du bestiller tid, da hunde og andre dyr ellers er uønskede i klinik og venteværelse.

Vedr. plejehjemsbeboere
Hvis klienten kræver professionel hjælp til afklædning og hjælp til at komme i gynækologisk leje, bedes kompetent personale følge med. Det er ikke nok at sende en pårørende med.

Det er en fordel, hvis det medfølgende personale kender klienten og er ajourført med den aktuelle problemstilling.

Tolke-behov
Det er lægen, der afgør om der skal professionel tolk, og vi anvender kun de af din region godkendte tolke.

Generelt
Spørg, hvis der er oplysninger, som du ikke forstår.
Du er altid velkommen til at medbringe en god ven eller en pårørende.

Vi sender almindeligvis besked til din egen læge og/eller den, som har henvist dig, om resultatet af din undersøgelse og behandling her i klinikken. Hvis ikke du ønsker dette, bedes du give besked til sekretæren.